SEO

smaller_vlna
 1. Nastavení cílů

  Jaké jsou požadované cíle, kterých chceme dosahovat pomocí navýšení organické návštěvnosti?

 2. Analýza klíčových slov

  Vyspecifikujeme si, jaká klíčová slova jsou z pohledu dosahování cílů Vašeho webu/e-shopu podstatná.
  Tato klíčová slova si rozkategorizujeme a začleníme do SEO strategie.

 3. Konkurenční analýza

  Abychom našli způsob, jak se díky kvalitě našeho SEO umísťovat ve vyhledávačích nad konkurencí, musíme ji z pohledu SEO dokonale znát.
  Shromážděné informace o konkurenci rovněž ovlivní SEO strategii.

 4. Formulace SEO strategie

  Na základě dosažených informací setavíme základní SEO strategii, díky které budeme postupně dosahovat požadovaných cílů.
  SEO strategii budeme s postupem času rozvíjet s ohledem na přibývající potřeby z pohledu webu/e-shopu.

 5. SEO analýza webu/e-shopu

  Odpovídá technický a obsahový stav webu/e-shopu potřebám SEO strategie? Kde jsou zásadní rozpory mezi nově formulovanou SEO strategií a současným nastavením webu/e-shopu?
  Měříme správně cíle? Jaká je struktura a kvalita současného odkazového portfolia?

  Součástí SEO analýzy je seznam doporučení, co a jak je třeba na webu/e-shopu změnit, abychom měli požadovanou výchozí pozici pro následné činnosti. 

 6. Pravidelná optimalizace

  V rámci pravidelné optimalizace budeme pracovat s obsahem webu/e-shopu a budovat odkazové portofilo tak, abychom díky této činnosti dosahovali předem stanovených cílů.
  Dále budeme rozšiřovat SEO strategii ruku v ruce s vývojem webu/e-shopu jako takového.

 7. Reporting

  Na konci měsíce Vám vždy vyreportujeme, k jakým změnám došlo v rámci vyhledávačů za uplynulý měsíc a jaký měla naše činnost vliv na organickou návštěvnost webu/e-shopu s ohledem na dosahování stanovených cílů. 

dno