Služby

Oblasti služeb, kterými se zabýváme. Zvolte si, co Vás zajímá. Pokud nenaleznete požadované informace, sjednejte si s námi KONZULTACI ZDARMA! Společně se pověnujeme problematice, která Vás zajímá.

Definice cílů a strategie

Nastavení identity

Logotyp

Prezentační materiály

Vývoj webu či e-shopu

Prototypizace

Design

Kódování & programování

Plnění daty

Testování & ladění

Release

SEO

#Onpage SEO

#Offpage SEO

Výkonnostní marketing (PPC)

Google AdWords

Seznam Sklik

Facebook Ads

Sociální sítě

Facebook

Instagram

Twitter

Ostatní

Datová analýza & UX

Sběr dat

Analýza & vyhodnocování dat

Podněty k vylepšení

Správa a ostatní služby

Správa obsahu

Zakázkové práce

Google My Business

Google Business View

smaller_vlna
 1. Analýza cílů

  Jaké jsou naše primární a sekundární cíle? Jakých hodnot nabývá jejich dosažení? Jak je budeme měřit a vyhodnocovat?

 2. Analýza produktu/služby

  Je reálné dosahovat prodejem či prezentací produktu/služby požadovaných cílů? Co je třeba případně upravit, aby to reálné bylo?

 3. Analýza zákazníka

  Kdo je náš zákazník? Jakou komunikační strategii nastavit, abychom ho oslovili? Na jakých kanálech a jakou formou ho oslovíme?

 4. Analýza konkurence

  Kdo je naše konkurence? Kde vidíme konkureční výhody a naopak slabé stránky? Jaká je strategie online marketingu naší konkurence?

 5. Analýza aktuálního stavu

  V rámci této finální analýzy zjistíme, v jakých oblastech je současný stav webu/e-shopu, reklamních účtů či dat o uživatelích/zákaznících v rozporu s výsledky předchozích analýz.

 1. Formulace CI strategie

  Jak chceme, aby zákazník/uživatel vnímal Váš brand? Jakým způsobem ho budeme komunikovat? Kde všude bude CI aplikována?

  Vyspecifikujeme si veškeré aspekty, na základě kterých nastavíme Vaší corporate indentity ucelenou podobu a jednotná pravidla pro její využívání.

 2. Tvorba loga

  Na základě obecné CI strategie navrhneme logo, které společně učešeme k Vaší spokojenosti.
  Vytvoříme logomanuál, tedy soubor pravidel, jak s logem ve specifických případech pracovat.

 3. Vizitky a grafické podklady

  Navrhneme podoby vizitek a promo materiálů, popř. dalších tiskovin dle Vaší potřeby.

 1. Specifikace zadání

  V první fázi realizace si podrobně vyspecifikujeme představu o webu/e-shopu.
  Jaký bude design? Pro jaké publikum web/e-shop vlastně stavíme? Jaká by měla být funkcionalita webu/e-shopu z pohledu uživatele či adminitrátora?
  Tyto a řadu dalších otázek si společně nejprve zodpovíme, než se pustíme do práce.

  Následně si finalizované zadání odsouhlasíme formou smlouvy o dílo.

 2. Prototypizace

  V první fázi realizace si podrobně vyspecifikujeme představu o webu/e-shopu.
  Jaký bude design? Pro jaké publikum web/e-shop vlastně stavíme? Jaká by měla být funkcionalita webu/e-shopu z pohledu uživatele či adminitrátora?
  Tyto a řadu dalších otázek si společně nejprve zodpovíme, než se pustíme do práce.
  Aby se představa o webu/e-shopu začala zhmotňovat, vytvoříme jeho prototyp. Prototyp je vizualizací podoby webu/e-shopu, avšak bez grafického designu. Jedná se v podsatě o 

  Prototypy vytváříme buď ve formě obrázku tzv. "wireframe" nebo interaktivní (je možné je procházet online obdobně jako finální web/e-shop).

  Schválením prototypu se posouváme k tvobě grafického designu.

 3. Grafický design

  Navrhneme grafický design na míru potřebám daného webu/e-shopu. Naše návrhy s klientem konzultujeme až do fáze spokojenosti a schválění.

  Schválením grafického designu nám již nic nebrání pustit se do kódování a programování.

 4. Kódování a programování

  S využitím aktuálních technologií Váš web/e-shop nakódujeme a naprogramujeme. Jako výsledek Vám předáme odkaz na betaverzi, kterou s ohledem na Vaší zpětnou vazbu dotáhneme na vývojovém serveru k dokonalosti.

  Schválením podoby betaverze se posuneme k plnění reálného obsahu.

 5. Plnění obsahu

  Schválenou betaverzi webu/e-shopu naplníme obsahem, který obdržíme v rámci podkladů, případně ho vytvoří náš copywriter.

  Po schválení obsahu se dostáváme k finálnímu testování a ladění. 

 6. Testování a ladění

  V tomto kroku provádíme jak standardní testování a ladění, tak odladění webu/e-shopu z hlediska responzivního zobrazení (mobilní telefony, tablety) a jedn. webových prohlížečů.

 7. Nasazení do ostrého prostředí

  S Vaším souhlasem nasadíme web/e-shop do ostrého prostředí. Po nasazení nadále monitorujeme, zda se veškeré části webu/e-shopu chovají přesně tak, jak bylo požadováno.

 1. Nastavení cílů

  Jaké jsou požadované cíle, kterých chceme dosahovat pomocí navýšení organické návštěvnosti?

 2. Analýza klíčových slov

  Vyspecifikujeme si, jaká klíčová slova jsou z pohledu dosahování cílů Vašeho webu/e-shopu podstatná.
  Tato klíčová slova si rozkategorizujeme a začleníme do SEO strategie.

 3. Konkurenční analýza

  Abychom našli způsob, jak se díky kvalitě našeho SEO umísťovat ve vyhledávačích nad konkurencí, musíme ji z pohledu SEO dokonale znát.
  Shromážděné informace o konkurenci rovněž ovlivní SEO strategii.

 4. Formulace SEO strategie

  Na základě dosažených informací setavíme základní SEO strategii, díky které budeme postupně dosahovat požadovaných cílů.
  SEO strategii budeme s postupem času rozvíjet s ohledem na přibývající potřeby z pohledu webu/e-shopu.

 5. SEO analýza webu/e-shopu

  Odpovídá technický a obsahový stav webu/e-shopu potřebám SEO strategie? Kde jsou zásadní rozpory mezi nově formulovanou SEO strategií a současným nastavením webu/e-shopu?
  Měříme správně cíle? Jaká je struktura a kvalita současného odkazového portfolia?

  Součástí SEO analýzy je seznam doporučení, co a jak je třeba na webu/e-shopu změnit, abychom měli požadovanou výchozí pozici pro následné činnosti. 

 6. Pravidelná optimalizace

  V rámci pravidelné optimalizace budeme pracovat s obsahem webu/e-shopu a budovat odkazové portofilo tak, abychom díky této činnosti dosahovali předem stanovených cílů.
  Dále budeme rozšiřovat SEO strategii ruku v ruce s vývojem webu/e-shopu jako takového.

 7. Reporting

  Na konci měsíce Vám vždy vyreportujeme, k jakým změnám došlo v rámci vyhledávačů za uplynulý měsíc a jaký měla naše činnost vliv na organickou návštěvnost webu/e-shopu s ohledem na dosahování stanovených cílů. 

Obsah stránky pro Vás připravujeme. :-)
​Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit.

Obsah stránky pro Vás připravujeme. :-)
​Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit.

Obsah stránky pro Vás připravujeme. :-)
​Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit.

Obsah stránky pro Vás připravujeme. :-)
​Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit.

Obsah stránky pro Vás připravujeme. :-)
​Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit.

PRŮBĚH PROJEKTU

cesta
1

Nadpis 1

Lorem ipsum dolor sit amet

2

Nadpis 1

Lorem ipsum dolor sit amet

3

Nadpis 1

Lorem ipsum dolor sit amet

4

Nadpis 1

Lorem ipsum dolor sit amet

5

Nadpis 1

Lorem ipsum dolor sit amet

6

Nadpis 1

Lorem ipsum dolor sit amet

dno