Definice cílů a strategie

smaller_vlna
 1. Analýza cílů

  Jaké jsou naše primární a sekundární cíle? Jakých hodnot nabývá jejich dosažení? Jak je budeme měřit a vyhodnocovat?

 2. Analýza produktu/služby

  Je reálné dosahovat prodejem či prezentací produktu/služby požadovaných cílů? Co je třeba případně upravit, aby to reálné bylo?

 3. Analýza zákazníka

  Kdo je náš zákazník? Jakou komunikační strategii nastavit, abychom ho oslovili? Na jakých kanálech a jakou formou ho oslovíme?

 4. Analýza konkurence

  Kdo je naše konkurence? Kde vidíme konkureční výhody a naopak slabé stránky? Jaká je strategie online marketingu naší konkurence?

 5. Analýza aktuálního stavu

  V rámci této finální analýzy zjistíme, v jakých oblastech je současný stav webu/e-shopu, reklamních účtů či dat o uživatelích/zákaznících v rozporu s výsledky předchozích analýz.

dno